Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Acte necesare

Candidatii trebuie sa depuna la serviciile publice comunitare competente urmatoarele documente:

  1. cererea-tip, semnata de candidat;
  2. fisa de scolarizare;
  3. certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
  4. copia actului de identitate;
  5. chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
  6. copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
  7. avizul psihologic;


ATENTIE!!!
DOCUMENTELE SE DEPUN NUMAI DE CATRE TITULARUL DIN ACTE, IN LIPSA ACESTUIA NUMAI CU IMPUTERNICIRE NOTARIALA SPECIALA PENTRU ALTA PERSOANA

Descarca in format:

Microsoft Word
Microsoft Word

Adobe PDF
Adobe PDF


Print:
Scoate la imprimanta